Medarbeidersamtale

Gode medarbeidersamtaler skal virke forpliktende, motiverende og sette deg som leder i stand til å ta tak i situasjoner på arbeidsplassen. Selv erfarne ledere kan ha stort utbytte av å trene på slike samtaler, samt utarbeide gode verktøy for gjennomføringen. 

Få hjelp til medarbeidersamtaler 

 

Forpliktende og målrettede medarbeidersamtaler

Medarbeidersamtalen er et viktig verktøy for å utvikle den ansatte og for å oppnå virksomhetens målsetninger. Samtalene skal påse at alle medarbeidere føler seg sett, oppleve medvirkning til utvikling av sin arbeidsplass og gi deg en mulighet til å avklare hva som er de viktigste arbeidsoppgavene i kommende periode.

En rekke ledere opplever at disse samtalene ikke gir den effekten de ønsker eller at effekten er kortvarig. Dette skyldes ofte manglende struktur på samtalen og for lite øvelse i å gjøre den forpliktende og målrettet. Vi anbefaler to til tre samtaler i året som har litt ulikt innhold. Det er viktig at du og den ansatte blir enige om de viktigste arbeidsoppgavene de neste månedene og hvilke resultat disse skal føre til, samt at dere klarer å følge opp dette underveis. Omfanget av samtalene, strukturen og hyppigheten må tilpasses hver enkelt arbeidsplass. Kanskje det hos dere er nyttig med ett kort statusmøte hver måned i stedet for to lengre samtaler i året? Det viktigste er at vi sammen finner en struktur som er gjennomførbar!

I dag kan strukturen på disse samtalene digitaliseres slik at både ansatte og ledere får påminnelse om:

  • nye samtaler
  • avtalte tider
  • spørsmål å forberede seg på
  • lagret referat 

Våre rådgivere har lang erfaring med å lage samtalemaler tilpasset den enkelte virksomheten, gjennomføre ledertreninger og digitalisere prosessen. 

Våre rådgivere på bedre medarbeidersamtaler bistår med:

  • Implementere og opplæring på digitalisert løsning for samtaler
  • Ledertrening på gjennomføring av samtaler
  • Utforme skreddersydde samtaleskjema i tråd med virksomhetens strategi og mål
  • Sette opp handlingsplan for gjennomføring av samtale
  • Etablere struktur som gir kontinuitet i oppfølgingen 

madarbeidersamtale 

Snakk med våre eksperter på rådgivning

Christin Algrøy Head of Advisory

Christin Algrøy

Head of Advisory 
Tel: +47 994 15 767

Truls Roll

Head of Advisory - HR
Tel: +47 982 25 382

Kontakt våre eksperter

- for tilbud og mer informasjon innen lønn og HR kan du ringe 40 10 40 18 eller sende inn skjema under.

Åpningstider: 
kl. 08:00 - 16:00 mandag-fredag

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer.

Jeg er klar over at jeg kan lese mer om hvordan Azets behandler mine personlige data her. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.