IT-rådgivning - ny teknologi

Rådgiving innen IT og digitalisering. Oppdater bedriften din for morgendagens digitale verden. Azets hjelper virksomheter med strategisk bruk av ny teknologi og sørger for at systemer, prosesser og kompetanse henger sammen. 

Få digitalisert selskapet ditt 

 

Helhetlig perspektiv på teknologi og digitalisering

Vi gjør forretninger i en stadig mer digital verden. Nettopp derfor er det avgjørende at virksomheten din tar i bruk ny teknologi for å lykkes. Men hvor skal man egentlig starte? Teknologiske endringer er egentlig ikke så vanskelig. Men det er krevende å endre mennesker, prosesser og kultur. I Azets vet vi hva som skal til for å bli mer digitale og effektive. Vi har selv vært igjennom en lang digitaliseringsreise. Vi vet at manuelle prosesser spiser enorme mengder verdifull tid. Men vi vet også at potensialet for effektivisering er skyhøyt – når man bruker ny teknologi riktig. 

Hent ut store gevinster gjennom digitalisering av virksomheten

Spiller teknologi og strategi på lag, kan du realisere store gevinster. Digitale løsninger og automatiserte prosesser erstatter manuelle oppgaver. Vi forstår digitaliseringen i en relevant kontekst og ser helhetlig på behovene din virksomhet har. 

Den digitale utviklingen skjer i høyt tempo. Viktigheten av å integrere teknologiperspektivet i forretningsstrategien er stor. 
Vi ønsker at virksomheten din skal lykkes med den digitale transformasjonen. Sammen sørger vi for at du står best mulig rustet til å lykkes, uansett hvor du er på reisen.

Azets hjelper deg igjennom hele prosessen.

IT og digital kartlegging

Første skritt på veien i den digitale transformasjonen er gjerne en uavhengig og ærlig kartlegging av din nåsituasjon. En kartlegging gir deg et godt utgangspunkt for å redusere IT-kostnadene dine, modernisere IT-løsningen din og få en vurdering av hvor digitalt moden bedriften er. 

Les mer om IT og digital kartlegging her

Programvareutvikling

En skreddersydd programvareløsning kan strømlinjeforme prosesser og effektivisere virksomheter i større grad enn mange hyllevare-løsninger. Vi utvikler skreddersydde IT-løsninger som skaper verdi for dine ansatte og kunder.

Snakk med oss om programvareutvikling for din bedrift 

IT strategi

En god IT-strategi skal synliggjøre hva slags verdi IT vil ha for virksomheten, kundene og brukerne. IT-strategien skal gi svar på det kritiske forretningsspørsmålet: “Hvordan skal IT hjelpe forretningen med å lykkes?”. IT-strategien sees alltid i sammenheng med virksomhetens overordnede forretningsstrategi. 

Se hva du får ut av en god IT-strategi

Digital strategi

Hvordan skal selskapet vårt utvikle seg for å overleve og vokse i en stadig mer digital verden? Det skal en digital strategi gi svaret på, en integrert del av forretningsstrategien. Den digitale strategien skal inneholde virksomhetens visjon for digitaliseringsarbeidet og hvilke tiltak bedriften må ta tak i for å nå de strategiske målene.

Få på plass en helhetlig digital strategi

Skyløsninger

Å ta steget ut i skyen kan bidra til å redusere de totale IT-kostnadene og legge grunnlaget for en digital fremtid. Vi kan hjelpe deg på veien: fra kartlegging av din nåsituasjon, valg av skyløsning og selve jobben med å flytte ut i skyen. 

Les mer om hvordan ta i bruk skyløsninger

Management for hire

Ta grep om IT og endringer rundt dette ved å leie inn IT-ledelse fra Azets. Vi bistår i kortere eller lengre perioder. Få inn ny kompetanse, enten ved å lede eksisterende avdelinger og prosjekter eller gjøre endringsprosesser. 

Management for hire innen IT og teknologi

Kutt kostnader og bli mer effektiv. Her får du en guide som viser hvordan du IT-rigger selskapet ditt for morgendagen.

 

Last ned den store IT-guiden

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. 

Jeg er klar over at jeg kan lese mer om hvordan Azets behandler mine personlige data her. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.

Kontakt oss gjerne

Ønsker du er prat om hva du må gjøre for å digitalisere din virksomhet? Fyll inn skjemaet, så tar vi kontakt med deg i løpet av kort tid eller kontakt en ekspert direkte:

 
Petter Løken
Head of Business Technology

Tel: +47 928 45 214

LinkedIn: linkedin.com/in/petterloken

Twitter: @plviews