Oppfølging av sykefravær

Vi hjelper deg med lovpålagt oppfølging av sykemeldte, kontroll av at virksomheter mottar alle refusjoner de har rett til samt kommer med konkrete tiltak for å redusere sykefraværet. 

 

Få hjelp til oppfølging av sykefravær

 

Få hjelp til papirarbeidet med sykemeldinger

I Azets har vi rutiner for å behandle digitale sykmeldinger, refusjonskrav og kontroll av mottatte refusjoner på en automatisert måte. Når vi i Azets overtar sykefraværsoppfølgingen vil vi gjøre alt fra å hente ned digitale sykmeldinger til å påse at NAV refunderer dere korrekt beløp. Vi vil påse at dere følger formkrav og tidsfrister. Våre rutiner og verktøy gjør at vi følger Folketrygdlovens til enhver tid gjeldende regler på en effektiv og trygg måte.

Spar penger på effektiv sykefraværsoppfølging

Oppfølging av sykmeldte er en tidkrevende og viktig oppgave. Mange ledere opplever det kun som enda en lovpålagt oppgave. Smart sykefraværsoppfølging vil imidlertid redusere lengden på fravær og gjøre at dere unngår unødvendige kostnader. Virksomheter som er dyktige på fraværsoppfølging opplever også medarbeidere som er mer tilfreds og har større lojalitet til sin  arbeidsgiver. For de fleste ledere er ikke dette daglige arbeidsoppgaver og våre digitale verktøy vil gi dere påminnelser og veiledning når det er på tide med nye oppfølgingspunkter. Vi kan gi dere de gode verktøyene og opplæring i kostnadsbesparende fraværsoppfølging. 

Unngå ukultur og unødvendig fravær

Mange virksomheter har utfordringer med ukultur når det kommer til sykefravær. Ansatte som tror at en sykmelding fra lege alltid gir rett til sykepenger eller ledere som tar lett på ulegitimert fravær. Vi holder personalmøter der vi utfordrer holdningene og snakker åpent om hva som faktisk er grensene for å være frisk nok til å gå på jobb. Våre erfarne rådgivere holder også lederkurs i regler og ledertrening i god lederadferd som vil føre til sunnere kultur og mindre unødvendig fravær. 


Våre rådgivere på sykefravær hjelper deg med: 

  • Behandling av digitale sykemeldinger

  • Beregning, utfylling og innsending av refusjonskrav

  • Oppfølging av refusjonskrav

  • Kurs i praktisk håndtering av sykefraværsoppfølging

  • Lederkurs i regler for fravær

  • Personalmøter om sunn fraværskultur

  • Ledertrening i kostnadsreduserende fraværsarbeid

Sjekkliste oppfølging av sykemeldte

Last ned sjekkliste

En sjekkliste med alt du skal huske på ved oppfølging av sykemeldte er godt å ha for hånden. Spesielt hvis du har personalansvar eller jobber med dette i det daglige.

Last ned sjekkliste her

Nettkurs - hvordan snakke med ansatte om sykefravær

"Våg å ta opp reglene rundt sykefravær, forutsetninger for sykepenger og ansattes medvirkningsplikt i personalmøter" Dette var oppfordringen senior rådgiver, Marit Vistekleiven, hadde når hun presenterte emnet i det populære nettkurset på 30 minutter.

Her kan du laste ned nettopp dette kurset. Vi har mange populære nettkurs. Ønsker du å få invitasjon til flere av dem, kan du melde deg på samtidig som du laster ned dette nettkurset.

Last ned nettkurs om hvordan snakke med ansatte om sykefravær

Kontakt våre eksperter

- for tilbud og mer informasjon innen lønn og HR kan du ringe 40 10 40 18 eller sende inn skjema under.

Åpningstider: 
kl. 08:00 - 16:00 mandag-fredag