Likvidtetsstyring
 
 
 

God likviditetsstyring

God likviditet styrker virksomheten. Unngå betalingsproblemer med rådgivning som styrker din betalingsevne.

Få hjelp til økt betalingsevne

 

Like viktig som de økonomiske resultatene

Likviditetsstyring dukker gjerne opp i tøffe tider, men glemmes når ting går som normalt. Den løpende betalingsevnen og kjøpekraften er imidlertid avgjørende for enhver bedrift. Likviditeten er like viktig som de økonomiske resultatene. Selv om virksomheten går bra, vil mange oppleve å ikke ha penger til å betale regninger og håndtere gjeld. Det kan gå på tilliten løs hos leverandører og banker. Likviditetsstyring handler om å sette inn tiltak og få på plass rutiner som gjør at du har kontroll på betalingsevnen og kjøpekraften – til enhver tid. 

Preger coronakrisen bedriften din? 

Har du spørsmål rundt ansatte som permittering, karantene, sykelønn, refusjoner mm.?

Eller hva du kan gjøre for å sikre økonomien og likviditeten i selskapet på best mulig måte?

Som bedriftseier og arbeidsgiver er du hardt presset i disse dager. Konsekvensene for næringslivet er enorme. Regjeringen jobber med høyt press for å minimere kostnadene og konsekvensene for bedriftene.

Det er en heltidsjobb i seg selv å følge med på nye regninger, avlastningspakker osv. Hvis du trenger råd og hjelp til å håndtere ulike tiltak, er rådgiverne våre klare til å bistå.

Bli kontaktet av en rådgiver

Likviditetsbudsjettet gir deg oversikt

Få hjelp til å sette opp et budsjett som viser planlagte inn- og utbetalinger. Slik vil du være i stand til å dekke løpende utgifter og investeringer fremtiden.

Mindre tid gir mer penger

En reduksjon i kredittid vil gi en rask og positiv effekt på likviditeten. Vi går gjerne igjennom dine rutiner ved ordre, fakturering, betaling og registrering i regnskapet. På den måten kan vi gi deg konkrete innspill til tiltak.  

Ta kontroll på varelageret

Dårlig lagerstyring og for høye varelager gir unødvendig kapitalbinding og økte kostnader. Gjennom å analysere omløpshastigheten og gjennomsnittlig lagertid, kan vi hjelpe deg med å finne et optimalt lagernivå. 

bg_fill_out_form.png

Manglende likviditetsstyring slår uheldig ut

Liten innsikt i egen likviditetssituasjon kan gi flere negative konsekvenser. Nye regninger tikker stadig inn. Gjelden som forfaller til betaling hoper seg opp. Samtidig har du dårlig oversikt over kontantbeholdningen. Har du ikke penger til å gjøre opp for deg, er veien kort til betalingsproblemer og i verste fall konkurs. Våre eksperter kan levere tjenestene og gi rådene som styrker din betalingsevne. 

Kontakt våre eksperter

Ring 40 10 40 18 eller send inn skjema, så tar vi kontakt. 

Åpningstider hverdager: 

kl. 08:00 - 16:00 mandag - fredag

Se flere muligheter med økonomisk rådgivning

Vi er eksperter på tall og forretningsdrift. Et strategisk blikk utenfra kan hjelpe deg til å se nye muligheter med virksomheten din.

Se hva vi kan hjelpe deg innen økonomisk rådgivning