Regnskap for eiendommer
 
 
 

Regnskap og rådgivning innen eiendom

Få fart på administrasjon av eiendommen ved å få hjelp av våre regnskapsførere, rådgivere og advokater.

Få hjelp med oppgavene i dag

 

Vi har regnskapsførere, rådgivere og advokater som hjelper til med en rekke oppgaver innen utleie og salg av eiendom. Ved å overlate oppgavene til oss, gir vi en trygghet for at de praktiske oppgavene for utleie av eiendom og leietagere blir ivaretatt. Foruten regnskapsføring, administrerer vi alt rundt kontrakter, oppfølging av felleskostnader samt utbyggings- og rehabiliteringsprosjekter.

Hent dokument om hvorfor velge oss på eiendomsadministrasjon

Liste Kontraksadministrasjon

Kontraktsadministrasjon

 • Fakturering og innkreving av korrekt leie til rett tid 
 • Registrering av sikkerhetsstillelser for leiene
 • Regulering av leie i henhold til kontraktene
 • Innhenting avgiftspliktig mva-erklæring
 • Budsjettering av inntekter
 • Budsjettering, fakturering og felleskostnader

Sikker håndtering av leiekontrakter - hent dokument 

 

Kalkulator felleskostbehandling

Felleskostbehandling

 • Budsjettering og avregning av felleskostnader
 • Utfakturering av a-konto felleskostnader
 • Avviksrapportering gjennom året
 • Likviditetsoppfølging
 • Bistand til opprettelse av egne felleskostselskap
regnskap og avgiftsbehandling utregning kuleramme

Regnskap og avgiftsbehandling

Vi påser at regnskapet blir ført riktig på ulike eiendommer og at behandling av skatt og avgifter blir riktig utført på de ulike eiendommer og på ulikt areal.

Regnskap fra A-Å

 • Elektronisk fakturabehandling
 • Remittering
 • Inntektsfakturering i henhold til kontrakter
 • OCR innbetalinger
 • Webrapporter med drilldown
 • Inntektsbudsjettering
 • Prosjektoppfølging av utbygging og rehabilitering
 • Likviditetsstyring
 • Årsoppgjør

Skatt- og avgiftsbehandling

 • Sporing mellom arealer, inng.mva og leietakere
 • Informere og dokumentere årlig beløp for justering
 • Rapportere og dokumentere avgiftsmessige konsekvenser ved skifte av leietaker, fremleie, salg eller annen bruksendring
 • Dokumentere latent justeringsforpliktelse ved salg, fusjon, fisjon
åpen bok

Juridisk kompetanse

Vi har advokater som yter juridisk bistand til utbyggere og eiendomsbesittere ved spørsmål om skatt, merverdiavgift og generell eiendomsjus.

 • Skatt, merverdiavgift, selskapsrett og kontraktsrett ved eiendomsutvikling
 • Selskapsrettslig omstrukturering (fisjon/fusjon) med fast eiendom som dominerende verdi i balansen
 • Bruk og opprettelse av single purpose-selskaper ved eiendomsutvikling
 • Bistand ved utbyggingsavtaler – private og offentlige
 • Eiendomstransaksjoner – kontraktsforhandling og oppgjørsfunksjon ved salg av aksjer/fast eiendom

Les mer ved å hente dokument om  Sikker avgiftsoppfølging

Noen av kundene om oss

Eiendomsinvestor AS

"For meg er det viktig at de som jobber med eiendommene, forstår helheten av virksomheten."

Espen Norman Hoel, Eiendomsinvestor

Les mer i PDF

Vika Eiendomsforvaltning AS

"Kriteriene for å velge Azets var trygghet, forutsigbarhet, størrelse og det å vite at de alltid er tilstede."

Frode Karlsen, Vika Eiendomsforvaltning

Les mer i PDF

CoZone app bilde

Alt tilgjengelig på nett

Ved å knytte deg til våre tjenester, får du tilgang til  CoZone. Gjennom denne nettportalen kan du sende inn grunnlag, godkjenne dokumenter for regnskap og lønn og mye mer. Det har aldri vært enklere å samhandle med din regnskapsfører og lønnskonsulent. Elektronisk fakturaflyt, fakturering, rapportering og administrasjon – akkurat når og hvor du vil.

Assetti partner med Azets

100% integrert system for forvaltning av eiendom

I samarbeidet mellom Assetti og Azets får du som kunde tilgang på et 100% integrert system for forvaltning og oppfølging av eiendom. Systemet utveksler økonomiske transaksjoner automatisk. Alle inntekter skapes i Assetti og overføres direkte til regnskapet ditt. Alle kostnader mottas i Azets sin portal, CoZone, der bilagene konteres og overføres til rett eiendom i Assetti - automatisk.

Du blir kvitt de manuelle prosessene, eliminerer feilkilder og informasjonen flyter sømløst mellom systemene. Dette betyr at du kan bruke tiden din mer effektivt og konsentrere deg om forvaltning av eiendom, samtidig som du kan være trygg på datakvaliteten.

I Azets er vi 15 konsulenter som jobber dedikert med eiendomsrådgivning. Vi har gjennom mange år opparbeidet oss en bred kompetanse rundt eiendomsbransjen, og er tilstede i hele landet gjennom våre lokalkontor. Kundene spenner fra små selskaper til store aktører – både norske og internasjonale. Vårt team består av erfarne og kompetente regnskapsførere, rådgivere og kontraktseksperter. Vi har også egne jurister som kan bidra til å løse juridiske problemstillinger.

Kontakt oss gjerne

Ønsker du er prat om administrasjon for eiendom? Fyll inn skjemaet, så tar vi kontakt med deg i løpet av kort tid.

Du kan også ringe:

40 10 40 18

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer.

Jeg er klar over at jeg kan lese mer om hvordan Azets behandler mine personlige data her. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.

Siste blogginnlegg for eiendom

20.12.2017 Felleskostnader i eget selskap – 5 fordeler for utleier