IT strategi

Det er ofte krevende å ta de rette IT-valgene. IT bør sees i sammenheng med hele organisasjonen og strategiske forretningsmål. Vi hjelper til med å utarbeide og implementere en tydelig og effektiv IT-strategi. 

Få hjelp til en optimal IT-strategi

 

Nå strategiske mål og kutt kostnader med en god IT-strategi

En IT-strategi styrer firmaets IT-aktiviteter og investeringer, slik at de understøtter virksomhetens forretningsstrategi.

En IT-strategi starter ikke med IT. Den starter med de som leder selskapet og målene som ligger til grunn i forretningsstrategien. Noen eksempler på slike mål kan være:

  • Omsetningsvekst
  • Kostnadsreduksjoner
  • Kundetilfredshet
  • Økt markedsandel

En IT-strategi skal fange opp og konkretisere virksomhetens strategiske planer gjennom føringer, behov, krav og mål for IT-funksjonen. IT-strategien skal gi svar på følgende spørsmål:

  • Gjør vi riktige IT-valgene som imøtekommer organisasjonens viktigste forretningsprioriteringer og som leverer verdi til våre kunder?
  • Gjør vi de riktige IT investeringene?
  • Er nåværende IT løsning dynamisk og fleksibel nok til å kontinuerlig støtte en vellykket organisasjon?
  • Er vår IT løsning godt nok forvaltet, vedlikeholdt, sikret, i stand til å gi våre kunder reell nytteverdi, samt være kostnadseffektiv?
  • Kan vår IT strategi støtte nåværende og fremtidige forretningsbehov?

IT-strategien bør inneholde en plan for teknologisk satsing (handlingsplan/roadmap), kompetanse, anvendte systemer og maskinvare, verdikjede og prosesser og sikkerhet.

Våre seniorkonsulenter har lang erfaring i å bistå virksomheter med å utforme og operasjonalisere IT-strategier. Mange anser et strategiprosjekt avsluttet når strategidokumentet er ferdig. Vi vet derimot at det er da den virkelige jobben begynner. Det handler om å planlegge, styre og gjennomføre konkrete endringer for å oppnå målene i strategien.

Snakk med oss om IT-strategi. 

Fyll inn skjemaet, så tar vi kontakt med deg i løpet av kort tid eller kontakt en ekspert direkte:

 
Petter Løken
Head of Business Technology

Tel: +47 928 45 214

LinkedIn: linkedin.com/in/petterloken

Twitter: @plviews
 

Fra Azets-bloggen om teknologi