Digitaliserte HR-oppgaver

Gode digitale HR-prosesser gjør det enklere å dele og samarbeide med organisasjonen. Få hjelp til:

 • Kartlegging og krav til digital løsning
 • Forslag til løsnings arkitektur
 • Leder og ansattopplæring

hjelp til digitalisering

 

Gode og enkle digitale systemer for HR-prosesser

Personaladministrasjon tar ofte opp mye tid for ledere og HR-avdeling. Digitalisering av personaladminstrasjon er ikke noe nytt, men mange små og mellomstore bedrifter tenker at dette er systemer som er for omfattende for dem. Slik er det heldigvis ikke lengre. Nå kan dine ansatte søke om ferie via sin mobil og du kan godkjenne vaktbytter på vei hjem. Personalhåndboken er alltid tilgjengelig på mobil og oppdateres automatisk ved lovendringer. Her er en liten oversikt over hvilke oppgaver man bør vurdere å digitalisere:

 • Onboarding- og offboardingsprosesser

 • Oppfølging i prøvetid

 • Medarbeidersamtaler og PM-samtaler

 • Feriesøknader og ferieplanlegging

 • Arbeidsplaner/ vaktplaner

 • Registrering av arbeidet tid og korrekte tillegg

 • Personal- og lederhåndbøker

 • Sykefravær og fraværsoppfølging

 • Personalarkiv

 • HMS- rutiner og bøker

Få alt inn i en digital håndbok

Azets leverer en løsning for digitale håndbøker. Gjennom  en brukervennlig digital personalhåndbok får ansatte og ledelsen enkelt tilgang på gjeldene retningslinjer og lovverk. Utover personalhåndbok, leverer løsningen også andre håndbøker, som HMS-håndbok og egendefinerte håndbøker. Innholdet i håndbøkene er søkbart og oversiktlig. Håndbøkene er nettbaserte og dermed alltid tilgjengelig. Du har også mulighet til å sende meldinger til dine ansatte om endringer og be om lesebekreftelse på endringene.

 Det er en guideline i håndboken for tekst som du kan velge å bruke, men ønsker du å lage din egen er dette også full mulig.

 Det er enkelt å sette opp og tilpasse i systemet. Du kan selv velge å gjøre dette, eller vi i Azets kan hjelpe deg. Som eksempel regner vi ca 1 time i opplæring etter oppsett.

Få hjelp med å:

 • Kartlegge eksisterende rutiner og retningslinjer
 • Utarbeide nye rutiner og retningslinjer for virksomheten
 • Planlegge og prioritere innhold
 • Implementere personalhåndboken i virksomheten
 • Tilby digital personalhåndbok

Personalhåndbok

 • Gir en samlet oversikt over alle personalrutiner, rettigheter, plikter og ordninger. Håndboken gjør arbeidsdagen til dine ansatte lettere og de vil bli mer selvhjulpne.

HMS-håndbok

 • Her kan du enklere håndtere komplekse HMS-forskrifter og følge opp krav til oppfølging av internkontrollforskriften. HMS-håndboken bistår din bedrift med å organisere rutiner og dokumentere for de lovpålagte HMS-kravene som stilles av arbeidstilsynet. Regelverket i HMS-håndboken oppdateres når nye lovverk tas i bruk. Alltid på nett, uansett hvor du er.

Egendefinerte håndbøker:

 • Du kan definere egne håndbøker i basen spesialtilpasset din virksomhet. Dette kan for eksempel være håndbøker som organiserer arbeidsrutiner, produkt, opplæring og kvalitetssikring. Her er det bare fantasien som setter grenser. Det er helt enkelt: opp til deg.

 

 

Tidligere avholdte nettkurs

Vi legger ut opptak av nettkurs/webinarene vi har holdt innen lønn, HR og økonomi. Her får du en oversikt og du kan laste ned det du ønsker å høre mer om. De fleste webinarene er på 30 minutter. 

Se våre nettkurs  

Mann som ser på webinar

Snakk med våre eksperter på rådgivning

Christin Algrøy Head of Advisory

Christin Algrøy

Head of Advisory 
Tel: +47 994 15 767

Truls Roll

Head of Advisory - HR
Tel: +47 982 25 382

Kontakt våre eksperter

- for tilbud og mer informasjon innen lønn og HR kan du ringe 40 10 40 18 eller sende inn skjema under.

Åpningstider: 
kl. 08:00 - 16:00 mandag-fredag

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer.

Jeg er klar over at jeg kan lese mer om hvordan Azets behandler mine personlige data her. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.