Finansiering og støtteordninger

Finanisering via støtteordninger kan bistå med kapital til vekst og utvikling uten at eiere må skyte inn mer kapital. Få profesjonell hjelp til å finne den optimale finansieringsstrategien.

Hjelp til å få på plass finansiering

 

Plattform for sunn og stabil vekst

Hvordan virksomheten er finansiert er helt kritisk for å oppnå de målene som er satt, være en stabil arbeidsplass og være bærekraftig over tid. 

Visste du at din virksomhet har mulighet til å hente ut betydelige summer gjennom nasjonale og internasjonale FoU-program og andre tilskuddsmidler? Våre rådgivere overvåker markedet og ser muligheten i hvert enkelt selskap. Vi kan også bistå med å analysere dagens finansieringsstruktur i virksomheten og hjelpe deg med å optimalisere denne med tanke på ønsket måloppnåelse. 

Riktig søknad kan gi stor uttelling

Om ønskelig kan vi bistå med utarbeidelse av søknadene basert på inngående innsikt til de givende organs metodikk og vurderingskriterier. Basert på vår erfaring og kunnskap skriver vi lettfattelige søknader som fremhever det innovative, potensialet og FoU-utfordringene. Ved større søknader bistår vi med presentasjoner, nåverdimodeller, og andre vedlegg. Vi hjelper deg med å innfri formelle krav som å bistå i søk etter samarbeidspartner eller innhenting av annen dokumentasjon.

Våre rådgivere tilbyr bistand på søknader til eksempelvis:

  • EU-midler
  • Innovasjon Norge
  • Skattefunn

 

Snakk med våre eksperter på rådgivning

Mats Lorentsen Head of Advisory Midt/Nord

Mats Lorentsen

Head of Advisory Midt/Nord
Tel: +47 915 11 877

Kåre Thommessen

Head of Advisory Øst
Tel: +47 952 34 229
Margrethe Augestad Head of Advisory Øst

Margrethe Augestad

Head of Advisory Innlandet
Tel: +47 918 11 273

Truls Christian Waage

Head of Advisory Vest
Tel: +47 906 04 944

Få kontakt med en rådgiver

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer.

Jeg er klar over at jeg kan lese mer om hvordan Azets behandler mine personlige data her. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.