Fullstendig program for Azets Meets i Trondheim

08.30 - 09.00 | Registrering

09.00 - 09.15 | Introduksjon ved Lars Melkvik og Rune Norbakk

09.15 - 09.45 | "Fremtidens CFO - en robot?" ved Totalreform

09.45 - 10.05 | "Hvordan skal du forholde deg til kognitiv databehandling?" ved Robin Hemmingsen

10.05 - 10.20 | Kaffepause

10.20 - 10.40 | "Hvordan legge til rette for det digitale skiftet?" ved xXXxxxX

10.40 - 11.00 | "En mulig løsning til den teknologiske utfordringen" ved xxXXXxx

11.00 - 11.15 | Kaffepause

11.15 - 11.35 | "Er du i utvikling eller avvikling?" ved Christer Olsson

11.35 - 12.05 | "Sneak-peak på teknologiske trender" ved Hans-Petter Nygård-Hansen

12.10 - 13.00 | Lunsj