Intervjuguide: Spørsmålene du må stille og hvorfor


I dette nettkurset får du tips og triks for å bli tryggere i din rolle som intervjuer. Vi går gjennom 8 spørsmål du må stille og begrunnelsen for hvorfor du burde stille akkurat disse. 

 
Dette nettkurset handler om jobbintervjuet fra intervjuers ståsted. Regel nummer en i et jobbintervju er å respektere kandidatens tid ved å forberede deg godt. Noter ting du ønsker å spørre om og vær punktlig.
  
Mange er urolige og nervøse i et jobbintervju, så det kan være en utfordring å få jobbsøkeren til å slappe av. Derfor kan det være lurt å starte intervjuet med å snakke om f.eks. fritidsaktiviteter eller andre ting du gjennom CVen ser at jobbsøkeren brenner for. Vær hyggelig, imøtekommende og ufarliggjør intervjuet. På den måten kan man bryte ned den nervøse veggen og du får se mer av den personen du hadde møtt i den daglige jobbsituasjonen.
  
Videre er det viktig å stille de riktige spørsmålene og ha tenkt gjennom hvorfor du spør om dem. Meld deg på vårt nettkurs for å få med deg et bemanningsbyrås eksperttips. 

Hva du får ut av nettkurset: 

  • Du blir tryggere i intervjurollen
  • Tips og triks for å gjøre intervjuet til en bedre opplevelse både for deg og kandidaten
  • Omformuleringer av standardspørsmål for å få andre svar enn de innøvde
  • Utfordre kandidatens svar ved å tørre å la det bli pauser

Målgruppe

Nettkurset passer for deg som jobber med rekruttering og som deltar i intervjuprosesser.  

Se opptak

Nettkurset er avholdt, men her kan du se opptak av nettkurset - helt gratis: 

 

Lyst til å se mer?

Vi håper du lærte mye av videoen. Vi holder regelmessige gratis nettkurs om temaer innenfor både HR og økonomi - og legger alltid ut opptakene tilgjengelig for alle.

Meld deg gjerne på her for å motta invitasjon til fremtidige nettkurs - vi deler med glede vår kunnskap med deg!

Bemanningsbyrået Azets People er et selskap med en lang historie, og har fokus på kvalitet og tett oppfølging. Vi har kompetansen, erfaringen og verktøyet som skal til for å gjøre en en god og profesjonell rekrutteringsprosess - både til midlertidig oppdrag og faste stillinger. Vi har en solid database og et stort nettverk som består av godt kvalifiserte kandidater med relevant utdanning og arbeidserfaring.