Oppkjøp og generasjonsskifte i eit finansielt perspektiv

Eigedomsforum 26. oktober i Voss

 

Advokatfirmaet Magnus Legal og Azets Insight inviterer til nytt EigedomsForum Voss der tema blir finansiering av oppkjøp og generasjonskifte. Banksjef Jørund Rong vil som ny banksjef i Voss Sparebank sei litt om seg sjølv og om bankens rolle i lokalsamfunnet, og advokat Torgils Bryn vil koma med innspel på selskapsrettslege modellar for oppkjøp og generasjonskifte i eit finansielt perspektiv.

Program

Innleiing ved Azets v/Steinar Røthe.

Voss Sparebank v/banksjef Jørund Rong.
Banken sin plass i lokalsamfunnet, som aktør og
samarbeidspartnar.

Advokatfirmaet Magnus Legal v/advokat Torgils Bryn.
Finansiering – i eit selskapsrettsleg perspektiv. Korleis finansiera
drift, oppkjøp og generasjonskifte der fast eigedom er den
sentrale verdien?

 

Praktisk informasjon

Seminaret er uformelt med ein enkel lunsj der me samlar aktørar i bransjen for ein god fagleg prat.

Dato: 26. oktober 2017
Tid: 12.00–14.00
Sted: Azets/Magnus Legal sine lokaler på Tvildemoen, Regimentsvegen 3. 

Det er eit avgrensa tal med plassar, så prinsippet om fyrst i tid best i rett er gjeldande!

Påmelding

Azets

Eiendomsforum Voss

Dato:: 26.okt
Tid: 12.00 - 14.00
Hvor: Voss
Type: Eiendomsforum
Model.NoteHeadline: EiendomsForum