Korrekt regnskap med regnskapshjelp

Få regnskapshjelp fra profesjonelle slik at regnskapet blir ført korrekt. Du kan velge  mellom ulike samarbeidsformer med regnskapsfører. Finn regnskapshjelpen på lokalt regnskapskontor eller via nett.

Få regnskapshjelp

 

Valg og muligheter

Personlig regnskapsfører lokal
Lokal regnskapshjelp og rådgiver som som løser dine behov og har nøkkeltall tilgjengelig i egen portal.
Personlig regnskapsfører lokal
Enkelt regnskap på nett
med faste lave priser og rapporter i egen nettportal.
hjelp til regnskap
Regnskapshjelp til deg som fører regnskapet selv i eAccounting. 
Fast pris eller timepris.

På vei til å etablere selskap? Vi hjelper deg med økonomisk kontroll

Det er to grunnpilarer for å få god økonomisk kontroll, som også er faktorer som sørger for at selskapet lykkes på sikt.

1. Ha et godt regnskap

Regnskapet gir god oversikt over alle inntekter og utgifter, men husk at et regnskap er ferskvare – en regnskapsrapport gjelder fra du får den i hånda, og mye kan endre seg bare i løpet av en dag. Fra regnskapsføreren får du to rapporter: resultatrapporten sier noe om perioden som er passert og balansen noe om statusen til selskapet på rapporteringstidspunktet. Dersom regnskapet ikke er oppdatert løpende vil tallene gi feil indikasjoner og det er vanskelig å lage likviditetsbudsjetter/oversikter. Løpende føring av regnskapet er derfor veldig viktig.

2. Ha et godt avtaleverk

Gode avtaler sikrer at det ikke oppstår konflikter ved for eksempel fakturering, og dette sikrer igjen en god likviditet i selskapet. Dårlig avtaleverk kan i verste fall velte bedrifter.

Få en konsulent med økonomisk kompetanse med på laget både før og etter etablering av selskapet. Vi gir råd om hvordan det nye selskapet best kan etableres og setter opp rutiner slik at du får full kontroll på økonomien i det nye selskapet. 

Få kontakt med en rådgiver

Autorisert samarbeidspartner

Regnskapsførerloven sier at enhver som fører regnskap for andre skal være autorisert av Finanstilsynet. Azets er et autorisert regnskapsførerselskap. Det stiller store krav til kvalitet i vår leveranse. For å sikre alle kravene følges til enhver tid, må alle Azets’ regnskapsførere følge rutinene og prosedyrene i vår egen kvalitetshåndbok. Vi kan dermed levere regnskap, lønn og økonomisk rådgivning av høyeste kvalitet.  Les mer om autorisert regnskapsfører.

Forutsigbart

Forutsigbart

Nettbasert

Nettbasert

Tilgjengelig regnskapsfører

Tilgjengelig

Kompetanse

Kompetanse

Kontakt våre eksperter

- for tilbud og mer informasjon kan du ringe 40 10 40 18  eller sende inn skjemaet under.  

Åpningstider: 
kl. 08:00 - 16:00 mandag - fredag

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. 

Jeg er klar over at jeg kan lese mer om hvordan Azets behandler mine personlige data her. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.