Kapitalforhøyelse
 
 
 

Kapitalforhøyelse

Har du behov for økt kapital i virksomheten? Hvordan gå frem for å få dette til. Riktig oppsett av tall må legges fremlegges. 

Kontakt oss for hjelp

 

Kapitalforhøyelse

Bedrifter trenger kapital for å finansiere drift, investeringer, markedsutvidelser og andre aktiviteter som til slutt skal føre til en lønnsom og bærekraftig virksomhet. Denne kapitalen må i mange tilfeller skaffes til veie ved å øke aksjekapitalen.

Aksjekapitalen kan økes ved hjelp av:

  • med innskudd i form av penger
  • med innskudd i form av andre eiendeler
  • ved motregning av gjeld i selskapet
spar penger for vekst

Spar penger med en effektiv prosess

Vismas rådgivere har vært med på mange kapitalforhøyelser og kan sørge for en effektiv prosess som hjelper de ansvarlige å unngå vanlige, unødvendige og kostbare fallgruver i prosessen. Dette kan spare eiere, styret og ledelse for tid, risiko og til syvende og sist penger.

Lovpålagt og ufravikelig ansvar ved kapitalforhøyelse

Styreleder, styremedlemmer og daglig leder har et lovpålagt og ufravikelig ansvar ved slike kapitalforhøyelser. Saksbehandling og utarbeidelse av dokumenter skal skje i samsvar med aksjelovens bestemmelser, og kapitalforhøyelsen skal registreres korrekt i Foretaksregisteret.

Kort beskrivelse av prosessene mot styret ved kapitalforhøyelse

1. Forberedelse av sak

Styreleder skal sørge for behandling av saker som hører inn under styret, herunder kapitalforhøyelse. Daglig leder forbereder saker som skal behandles av styret i samråd med styreleder. En sak skal forberedes og fremlegges slik at styret har et tilfreds-stillende behandlingsgrunnlag.

2. Varsel om styrebehandling

Styrebehandling skal varsles på hensiktsmessig måte og med nødvendig frist.

3. Styrets forslag

Styret skal utarbeide forslag til generalforsamlingens beslutning om kapitalforhøyelse, samt forslag til de vedtektsendringer som er påkrevd.

4. Protokoll over styrebehandling

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen.

5. Redegjørelse

Dersom selskapet skal overta eiendeler eller bli part i en avtale, skal styret sørge for at det utarbeides en redegjørelse som inneholder nødvendige opplysninger. Det kan for eksempel være en avtale om at aksjer skal kunne tegnes med rett til å gjøre innskudd med andre eiendeler enn penger, eller at aksjeinnskuddsforpliktelsen skal kunne gjøre opp ved motregning. Redegjørelsen skal være bekreftet av revisor. 

6. Innkalling til generalforsamling

Generalforsamlingen innkalles av styret ved skriftlig henvendelse til aksjeeierne senest en uke før møtet skal holdes. Styrets forslag og en eventuell redegjørelse skal vedlegges. 

7. Protokoll for generalforsamling

Møteleder skal sørge for at det føres protokoll for generalforsamlingen. 

8. Melding til Foretaksregisteret

Kapitalforhøyelsen skal meldes til Foretaksregisteret innen tre måneder etter tegningsfristens utløp. I meldingen til Foretaksregisteret skal det opplyses om at selskapet har mottatt aksjeinnskuddene. Skal aksjeinnskuddene utelukkende gjøres opp med penger, kan bekreftelsen gis av en finansinstitusjon. I alle andre tilfeller skal dette bekreftes av revisor.

Vismas rådgivere har gjort vært med på mange kapitalforhøyelser og kan sørge for en effektiv prosess som hjelper de ansvarlige å unngå vanlige, unødvendige og kostbare fallgruver i prosessen. Dette kan spare eiere, styre og ledelse for tid, risiko og til syvende og sist penger.

Kontakt våre eksperter

Ring 40 10 40 18 eller send inn skjema, så tar vi kontakt. 

Åpningstider hverdager: 

08:00 - 19:00 mandag-torsdag
08:00 - 16:00 fredag  

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer.

Jeg er klar over at jeg kan lese mer om hvordan Azets behandler mine personlige data her, og at jeg når som helst kan redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.