Expats - jobb i utlandet

Det er spennende for ansatte å bli stasjonert i utlandet, men det er viktig at offentlige plikter blir ivaretatt.

 

Kontakt oss
 

Få sikret et vellykket stasjoneringsopphold i utlandet

Mange arbeidsgivere stasjonerer ansatte i utlandet for kortere eller lengre perioder. For en ansatt kan det å bli stasjonert i utlandet for sin arbeidsgiver være en fin erfaring, men kan også fort vise seg å bli utfordrende, både jobbmessig og ikke minst i forhold til offentlige plikter.

Det er mange plikter som oppstår, både for den ansatte og ikke minst for den arbeidsgiveren som sender ut en ansatt. Arbeidsgiveren har blant annet plikter i forhold til:

 • Skattetrekksplikt
 • Trygdeforhold
 • Forsikringer
 • Rapportering av lønn i a-meldingen i Norge
 • Rapportering av lønn i arbeidslandet?
 • Skal arbeidsgiver dekke skolegang for barn som blir med?
 • Med mer

Det er også viktig å være klar over at arbeidstakeren kan oppleve språkutfordringer og utfordringer i forhold til kultur. Som arbeidsgiver bør du være forberedt slik at du kan forberede arbeidstaker på best mulig måte. Arbeidstakere som raskt kommer seg til rette i det fremmede landet kommer både arbeidstaker og arbeidsgiver til gode.

 
 

Mann bistår epaths

Eksempler på hva Azets kan bistå både ansatte og selskaper som har expats:

 • Rapportering til norske myndigheter 
 • Vurdere hvilke skatteforpliktelser arbeidstakerne får i arbeidslandet og i Norge
 • Vurdering av trygdeforhold 
 • Vurdering av behov for eventuelle forsikringer
 • Innlevering av selvangivelser

Kontakt våre eksperter

For tilbud og mer informasjon innen lønn og HR
kan du ringe 40 10 40 18 eller sende inn skjema under.

Åpningstider: 
kl. 08:00 - 16:00 mandag-fredag