Oversikt over lovfestede permisjoner

Permisjon er en rettighet arbeidstaker har til å være borte fra arbeidet sitt i en fastlagt og begrenset periode. Etter permisjonen har arbeidstaker rett og plikt til å gjenoppta arbeidet sitt. Permisjoner kan være lovfestede og avtaleregulerte, lønnet og ulønnet.

Vi har lagd en oversikt over alle lovfestede permisjoner - med lovhjemmel, beskrivelse, arbeidstakers plikter, arbeidsgivers plikter og hvorvidt det gir rett til lønn.

Last ned guide

Fyll ut dette skjemaet for å laste ned guiden om permisjoner. 

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. 

Jeg er klar over at jeg kan lese mer om hvordan Azets behandler mine personlige data her. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.