Oversikt over lovfestede permisjoner

Permisjon er en rettighet arbeidstaker har til å være borte fra arbeidet sitt i en fastlagt og begrenset periode. Etter permisjonen har arbeidstaker rett og plikt til å gjenoppta arbeidet sitt. Permisjoner kan være lovfestede og avtaleregulerte, lønnet og ulønnet.

Vi har lagd en oversikt over alle lovfestede permisjoner - med lovhjemmel, beskrivelse, arbeidstakers plikter, arbeidsgivers plikter og hvorvidt det gir rett til lønn.

Få guiden