Har du eget selskap? Derfor bør du (raskt) endre fra ENK til AS

Regnskap | 07/05/2019

av Mats Lorentsen

 

Mange velger et enkeltpersonforetak (ENK) fremfor et aksjeselskap (AS) i en etableringsfase, men det er ikke bestandig dette er den mest gunstige selskapsformen. Ja, et ENK er rimeligere å etablere da et AS minimum må ha 30 000 kroner i aksjekapital og et ENK 0 kroner. Og ja, med et ENK vil du slippe regnskapsplikten samtidig som det oppfattes som mindre komplisert å drive enn et AS.

Hvorfor bør du da omdanne ditt ENK til et AS? Det får du svar på nå.

Mindre risiko

Tommelfingerregelen er at et ENK er en forlengelse av deg som person, mens aksjeselskapet separerer deg som person fra selskapet. Dette har mange fordeler med seg, blant annet mindre risiko, da du som eier kun hefter for aksjekapitalen og ikke huset, bilen, hytta og andre ting du eier privat, som du ville ha gjort i et ENK. Selskapet er en egen juridisk enhet og aksjeselskapet kan forplikte seg til avtaler i stedet for deg som eier, men I et ENK er det du som privatperson som hefter for alle forpliktelser.

Norge er et trygt og godt land å bo i og velferdsstaten passer på, men visste du at du som utfører ditt daglige virke gjennom ENKet ikke har samme rettigheter til sykepenger og betalt permisjon som en som er ansatt i et AS? Hva skjer om du blir forelder og må ta permisjon for å følge opp barnet ditt? I et ENK har du ikke rett til sykepenger de første 16 dagene (arbeidstakerperioden) med mindre du har tegnet en egen forsikring for dette.

Økonomisk disiplin

Om du er arbeidstaker beregnes foreldrepengene av gjennomsnittlig inntekt de siste tre måneder. Som næringsdrivende beregnes foreldrepengene vanligvis av dine tre siste ferdiglignede år.
NAV dekker kun opp til 6G, eventuell differanse mellom din vanlige inntekt og 6G utbetales som næringsinntekt. Disse reglene er det viktig å være kjent med og kan føre til at du må ha økonomisk disiplin fra dag en og sette til side penger til slike perioder.

Om ENKet er din eneste inntektskilde bærer du en stor risiko for din egen pensjon den dagen du ikke ønsker å arbeide mer. Alle har like rettigheter på alderspensjon fra Folketrygden, men som arbeidstaker forplikter arbeidsgiver å innbetale en årlig sum til din pensjonskonto som du da får utbetalt i tillegg til beløpet fra Folketrygden.

Som selvstendig næringsdrivende er det du som er ansvarlig for pensjonssparingen din. Bli derfor kjent med hvilke grep du som driver av ENK kan ta for å sikre en mer romslig pensjonstid.

Tenk på de økonomiske fordelene

Om ikke disse argumentene er gode nok til å vurdere en omdannelse til et AS, så tenk også på de økonomiske fordelene et AS har. En del av din skatt til staten er trygdeavgiften. Denne er 8,2% så lenge inntekten din kun defineres som personinntekt. Om du er i en slik posisjon at du i tillegg får næringsinntekt øker trygdeavgiften til 11,4%.

Det vil si at du betaler 3,2% mer i skatt per tjente krone med næringsinntekt gjennom et ENK enn du gjør som lønnstaker. Som eier av et ENK, må pengene skattes for når de er inntjent.

I et AS, kan du velge å ta ut kun deler av overskuddet, for så å spare resten i selskapet til et annet år og skatte ved et senere uttak. Du kan med andre ord disponere midlene i et AS mye friere enn i et ENK og legge til rette for en større akkumulering av verdier over tid.

Slik unngår du skatt når du endrer til AS

Har du lyst til å slippe skatt på omdannelsen? Ja, da bør du skynde deg! For å innfri kravene til skattefri omdannelse er det tre hovedpunkter som man må innfri:

  1. Du må stifte et nytt foretak og melde ifra til foretaksregisteret innen 1. juli at du vil omdanne selskapet
  2. At det er foretatt skattetrekk og beregnet arbeidsgiveravgift senest fra 1. juli
  3. Det er både skatte- og eiermessig kontinuitet.

Om disse punktene er innfridd kan du få skattefri omdanning av ditt ENK til et AS.

Når du endrer selskapsform innebærer det at du overdrar virksomheten til et nytt skattesubjekt. Dette vil i utgangspunktet føre til at eventuelle gevinster på selskapets eiendeler beskattes, men fordi man ikke ønsker å legge hindringer i veien for hensiktsmessige omdannelser åpner altså skatteloven for at det kan gjøres skattefritt.

Merk igjen at det kun er hensiktsmessig med omdanning dersom du har eiendeler i enkeltpersonforetaket du ønsker å få med deg inn i aksjeselskapet skattefritt. Har du ikke eiendeler av betydning kan det være like greit å starte et helt nytt aksjeselskap og begynne å drive fra det.

Behov for litt eksperthjelp?

Vi i Azets har bred kompetanse og erfaring på dette området, på tvers av bransjer og selskapers kompleksitet. Som autoriserte regnskapsførere og erfarne bedriftsrådgivere vil vi sørge for en trygg og stødig omdanning, slik at du kan nyte godt av den tryggheten og økonomiske fleksibiliteten et AS kan gi deg:

JEG ØNSKER HJELP TIL SKATTEFRI OMDANNING TIL AS

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Om Mats Lorentsen

Mats er leder for Advisory Midt/Nord i Azets. Han har solid erfaring som bedriftsrådgiver, prosjektøkonom og endringsleder, med spesialområder som finansiell- og prosjektkontroll, risikostyring og internkontroll, strategi og utviklingsprosesser, digitalisering og forbedringsarbeid.